Miért zártak be a magyar cukorgyárak

Miért zártak be a magyar cukorgyárak

Az akkori kormány hanyag hozzáállása, a külföldi tulajdonosokkal szembeni kemény bánásmód és a trösztellenes hatóságok következetlen döntései hozzájárulhattak a magyar cukoripar hanyatlásához.

Az Országgyűlés tárgyalta a cukorgyárak privatizációjának és a kommunális cukorreform következményeit vizsgáló vizsgálóbizottság jelentését, amely számos hibát tárt fel ezekben az ügyekben. Mint ismeretes, a rendszerváltás előtt 12 cukorgyár volt Magyarországon, amelyek közül ma már csak a kaposvári üzem működik. A hazai igénynek csak egyharmadát állítják elő itt, a többit importálják. Az mfor.hu a privatizációs folyamatokat és a korábbi cukorreformok hatását is vizsgálta, ezek közül a legfontosabbakat mutatjuk be.

A cukorgyárak bezárásának előzményei

Mivel a kormányváltás után a vagyon gyorsan fogyott, az ország a három lehetséges megoldás közül az elidegenítésen alapuló privatizáció mellett döntött. Ezt a gyorsaságra és két szempontra alapozták, hogy az Antal-rezsim kormányváltása visszafordíthatatlan legyen. Egyrészt meg kellett őrizni a vállalatot, mint termelőegységet, másrészt a vevőnek garantálnia kellett, hogy nem kényszerül elrettentő kötelezettségvállalásokra, például a foglalkoztatás tekintetében. Ilyen feltételeket szabni őrültség volt, mert a privatizáció egyik célja a hatékonyság volt, és a szocialista vállalatok általában kétszer-háromszor annyi embert foglalkoztattak, mint amennyi egy hatékony, nyereséges vállalkozáshoz szükséges. Ezen a ponton a vevők valószínűleg már elmentek volna.

A privatizáció első szakasza: kisebbségi részvénytulajdon menedzsmentjogokkal

A legtöbb cukorgyárnak nagy pénzforgalmi problémái voltak. Olyan befektetőket kerestek, akik hajlandóak voltak jelentős tőkét bevonni a cukoriparba – írja a jelentés -, mert meg voltak győződve arról, hogy ha találnak egy tőkeerős partnert, akkor a magyar bankok által igen magas kamatra kölcsönzött forrásokat saját tőkével tudják kiváltani.

A privatizáció első szakaszában (1990-1991) a 12 legmodernebb és legfejlettebb gyárból hetet – Kaposvár, Petyoháza, Hatvan, Széröp, Szolnok és Kaba – adtak el, három külföldi befektető (Agrana, Tate&Lyle, Beghin-Say) a 30-40 százalékos kisebbségi jogok mellett többségi irányítási jogokat is kapott, amiért cserébe például az ÁVÜ (Nemzeti Vagyonügynökség) csak a felesleges cukor exportját követelte.

Boklós Lajos szerint a privatizációs folyamatokban bevett gyakorlat az ellenőrző irányítási jogok átruházása, és ebben az esetben az új tulajdonosok akár 30 százalékos irányítási jogokat is kértek volna, hiszen e jogok nélkül nem vásárolták volna meg a gyárat, ami teljesen kitette volna a nemzetközi versenynek. A jelentés szerint azonban ez több szempontból nem így van. A cukoripar ugyanis nem egy „éles” versenyszektor, és ha megnézzük az állami vállalatok privatizációját Nyugat-Európában, akkor még akkor is, ha a kormány átadja az ellenőrző részesedést, igyekszik megtartani a döntő szót a fontos döntésekben, különösen, ha csak kisebbségi részesedést adott el. Ennek az az oka, hogy a kormány igyekszik megtartani a döntő beleszólást a fontos döntésekbe. A jelentés szerint „az irányítási jogról való lemondás súlyos szakmai és gazdaságstratégiai hiba volt, amelyből egyértelműen csak a külföldi befektetők és nem a magyar érdekek profitáltak”.

Kapcsolódó bejegyzések